O značke AMAZONE

Spoločnosť AMAZONE je popredným výrobcom poľnohospodárskych strojov na spracovanie pôdy, siatie, hnojenie a ochranu plodín.

2012_C_17_KOMBq_k10_agr_rgb.gif

AMAZONE - top inovátor

 
Statue_ActiveCenter_01_d1_111027.jpg Závody AMAZONEN-WERKE sú rodinným podnikom vo vlastníctve rodiny Dreyerových, pričom súčasné vedenie je už štvrtou generáciou tohto rodu. Spoločnosť AMAZONEN-Werke založil v roku 1883 Heinrich Dreyer. Od svojho založenia prinášala firma AMAZONE priekopnícke riešenie a inovatívne koncepty. Skupina podnikov AMAZONE je aktívna po celom svete a spolupracuje s viac ako 70-timi importérmi. Podiel exportu na celkovom obrate činí viac ako 80%. Okrem stálej starostlivosti o európske trhy sa skupina AMAZONE snaží otvárať nové trhy, napríklad v Afrike alebo Ázii. Celkom 32 zlatých a strieborných medailí získaných na výstavách AGRITECHNICA sú dôkazom vysokej inovačnej sily skupiny podnikov AMAZONE.

 

Skupina AMAZONE je vnímaná ako dodávateľ systémov pre "inteligentné rastlinnú výrobu". Pôsobí v medzinárodnom meradle a prostredníctvom nových inovatívnych konceptov pre strojné vybavenie, servis a poradenskú činnosť sa zameriava na nasledujúce oblasti pôsobnosti: technika pre hnojenie, ochrana rastlín proti škodcom, stroje na prípravu pôdy a siatie. Amazone-sejacka-Precea-4.jpg