Darček pre obsluhu traktorov CASE IH MAGNUM

Ste vodičom traktora CASE IH MAGNUM? Práve teraz môžete získať originálnu kšiltovku CASE IH ZADARMO.

Získajte originálnu čiapku CASE IH priamo od výrobcu legendárnych traktorov MAGNUM

Na náš FAN SHOP sme naskladnili nové originálne čiapky CASE IH priamo z USA, kde sa značka CASE IH zrodila a kde sa dodnes vyrábajú legendárne traktory MAGNUM. Preto sme sa rozhodli, že čiapku dáme vodičom traktorov MAGNUM ZADARMO. 

Chceš si zaobstarať štýlovú čiapku? Stačí málo.

  • Pošlite nám svoju fotografiu s traktorom MAGNUM a napíšte nám jednou alebo dvoma vetami, čo považujete za najlepšiu vec na traktore Magnum a prečo by ste ho nikdy nevymenili.
  • Svoje vlastné fotografie a dôvody pošlite na adresu rihova@agrics.cz
  • V e-maile nezabudnite uviesť meno autora a miesto, kde s traktorom pracujete
  • Maximálna veľkosť fotografie by nemala presiahnuť 5 MB
  • Odoslaním fotografie súhlasíte s jej zverejnením vrátane svojho mena a zaslaného textu
  • Každú pozitívnu recenziu odmeníme! 
  • Súťaž trvá do 31. júla 2024
Organizátorom akcie je spoločnosť AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče, IČO: 26243334, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne pod sp.zn. B/3582 (ďalej len "organizátor"). Akcia bude prebiehať od 24. júna 2023 do 31. júla 2023 alebo do odvolania (ďalej len "doba konania súťaže"). Súťaž sa koná v Českej republike a Slovenskej republike (ďalej len "miesto konania súťaže").

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Českej a Slovenskej republiky, ktorá splní vyššie uvedené podmienky. Každá osoba sa môže do súťaže zapojiť len s jednou fotografiou. V prípade viacerých prihlásených fotografií bude do súťaže zaradená len prvá fotografia.
Organizátor bude víťaza kontaktovať e-mailom. Výhra bude zaslaná na uvedenú adresu. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie, stratu alebo poškodenie darčeka počas poštovej prepravy. Účastníci nemajú právo na reklamáciu darčekov. Za výhru nie je možné získať žiadnu finančnú kompenzáciu. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Výhercovia súťaže poskytujú organizátorovi osobné údaje, a to meno, priezvisko, adresu (ďalej len "údaje"), výlučne na účely zaslania výhier do súťaže. Po skončení súťaže a zaslaní výhry sa poskytnuté údaje zaznamenávajú len v histórii komunikácie na Facebooku.

Osoby, ktoré nedodržia pravidlá súťaže alebo akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá, sú z účasti vylúčené. Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť každého účastníka, u ktorého existuje podozrenie, že svoju účasť získal podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a môže ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži zároveň udeľujete organizátorovi právo použiť prihlásené fotografie na svoju propagáciu. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá a podmienky súťaže vrátane zmeny trvania súťaže alebo ukončenia súťaže bez náhrady.

Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, spravovaná ani spojená so spoločnosťou Facebook.