Navádzanie a riadenie

V spojení s technikou CASE IH a STEYR vám ponúkame systémy navádzania a riadenia, ktoré môžu byť súčasťou stroja priamo z výroby, alebo ich možno nimi dodatočne vybaviť v priebehu užívania stroja.
 

Možnosti navádzania a riadenia


Jedným z nástrojov, ako vylepšiť a zefektívniť prácu vášho traktora alebo kombajnu, je využitie riadiacich a navádzacích systémov. Ponúkame vám niekoľko riešení, ako minimalizovať prekrývanie, výšku prevádzkových nákladov a efektívne využívať osivo, hnojivo či ľudskú prácu. Naviac vám tieto systémy rozšíria časové limity dennej práce.
Asistované riadenieAsistované riadenie CNHAutomatické riadenie

Benefity precízneho poľnohospodárstva

ikona ikona

efektívna práca

ikona ikona

minimalizácia chýb obslúh

ikona ikona

predĺženie pracovného dňa

ikona ikona

úspora nákladov

ikona ikona

využívanie plného záberu stroja

Asistované navádzanie

EZ-Pilot™

Systém EZ-Pilot™ otáča volantom s integrovaným pohonom elektromotora a možno ho použiť spoločne s monitormi XCN-750 alebo XCN-2050. Motor integrovaný do stĺpika riadenia poskytuje jasný prístup ku všetkým prístrojovým panelom a nezmenšuje priestor pre nohy v kabíne. Umožňuje tiež neobmedzené ručné riadenie, pokiaľ nie je aktivované asistované riadenie. Toto je ideálny balíček pre upgrade, ktorý poskytuje vysokú presnosť za dostupnú cenu.

EZ-Pilot™ PRO

EZ-Pilot Pro je systém riadenia so zhodnými vlastnosťami ako sú u systému EZ-Pilot, avšak s určením pre najnovšie monitory XCN 1050, prípadne XCN 750.

EZ-Pilot™ MotorDrive

EZ Pilot Motor Drive je rozšírený EZ Pilot Pro o rad funkcií, ako je vyššia presnosť riadenia pre všetky typy strojov či podpora spätného chodu a automatického otočenia umožňujúce ihneď nadviazať na ďalší riadok. Ide o systém riadenia poľnohospodárskych strojov využívajúce navigačný kontroler NAV-900, ktorý je súčasťou monitora XCN 1050 a elektromotora s vysokým krútiacim momentom pre montáž pod volantom pre otáčanie volantom zo systému EZ-Pilot. Toto spojenie umožňuje využiť všetky výhody systému riadenia bez nutnosti zásahu do hydraulického okruhu traktora so zachovaním možnosti prenosnosti medzi vozidlami.

Asistované navádzanie CNH

EZ-Pilot PRO

Nový systém asistovaného riadenia EZ-Pilot CNH PRO, ktorý je určená výhradne len pre stroje značky CASE IH a STEYR, ktoré sú vybavené z výroby monitorom AFS/S-tech 700 (napríklad Vestrum, Maxxum, Puma). V kombinácii s prijímačom Nav-900 a už spomínaným displejom AFS Pre 700 s dotykovou obrazovkou predstavuje EZ-Pilot Pro výkonný navigačný systém, ktorý vie pracovať aj s korekčným signálom RTK a vďaka tomu s presnosťou +/- 1,5 cm. Systém využíva elektromotor, ktorý otáča volantom, v ktorom je vhodne zaintegrovaný.

EZ-Pilot Pro MotorDrive

Ešte viac predností ponúka navigačný systém CNH EZ Pilot Pre MotorDrive (rozšírený EZ Pilot Pro), okrem vysokej presnosti aj spôsobilosti k činnostiam, je možné systém využívať už od rýchlosti 300 m/h (zeleninárske či sadovnícke práce). Toto automatické riadenie dokáže fungovať aj pri cúvaní - teda u traktorov v tlačnom nasadení. Systém EZ PILOT CNH MotorDrive si rozumie aj s novým systémom automatického otáčania Case IH AccuTurn Pro, ktorý otáčanie stroja na úvrati vykonáva za vodiča. AccuTurn/Pro sa aktivuje stlačením tlačidla na ovládacom monitore traktora.

Pozrite si video o CASE IH EZ-Pilot

Automatické navádzanie

AccuGuide™

AccuGuide pre techniku ​​CASE IH, či S-Guide pre traktory STEYR, je systém automatického navádzania plne prepojený s vaším traktorom alebo kombajnom priamo z výroby. Stroj môžete na tento systém navádzania z výroby pripraviť alebo môže byť plnohodnotne vybavený, priamo z továrne. Systém je zabudovaný do prevádzkového konceptu stroja. Displej AFS Pro 700 je ergonomicky integrovaný do lakťovej opierky. Všetky ponuky sú užívateľsky konfigurovateľné až na 6tich prevádzkových obrazovkách zobrazujúcich mapy polí, nastavenie navádzania a tiež funkciu traktora a náradia.

AccuGuide / S-Guide poskytuje presnosť navádzanie v riadku až 1,5 cm. Minimalizácia prejazdov a prekrývanie prinesie úspory na osive, hnojivách a chemikáliách, dokonca zlepšíte agronomický výkon presným umiestnením semien. V scenároch riadenej prevádzky môžete minimalizovať celkové zhutnenie poľa a ďalej zlepšiť agronomický výkon.

Zostava: Monitor AFS 700 Pro, anténa AFS 372 a riadiaca jednotka NAV III.

AccuGuide™ Connet (AFS PRO 1200)

Ide o vylepšený systém automatického továrenského riadenia pod názvom AccuGuideTM, ktorý je určený pre novú generáciu traktorov MAGNUM a QUADTRAC AFS Connect. Oproti predchádzajúcemu riešenie využíva najmodernejší dotykový monitor AFS PRO 1200, prijímač AFS Vector s integrovanou riadiacou jednotkou a s modulom PCM pre spracovanie a konektivitu všetkých dát o vozidle, mapových online prenosov a ďalšie.

Zostava: AFS PRO 1200, prijímač AFS Vector Pro a modul PCM pre spracovanie dát a konektivitu.

Dalšie riešenie automatického navádzania

icon icon

AUTOPILOT™

AutopilotTM je systém riadenia, ktorý je napojený priamo na obvod riadenia stroja cez hydraulický rozdeľovač. Riadiaca jednotka NAV III odovzdáva pokyny o trase pomocou navigácie. Týmto riešením možno dovybaviť ľubovoľnú značku a model stroja. Vďaka hydraulickému riadeniu stroja sa výrazne zvýši vaša efektivita počas práce na poli, siatie a zber úrody tým, že vám umožní presnejšiu a plynulejšiu jazdu.

Výhody: výrazné zníženie nákladov, prenosné riešenie, vyrovnanie terénu
Možné monitory: XCN-750, XCN-1050, XCN-2050 (viac o monitoroch)
 
icon icon

AUTOPILOT™ S CAN RIADENÍN

Automatické riadenie pre vozidlá všetkých poľnohospodárskych značiek s CAN prípravou (stroje po TMR a prípravou na hydraulické riadenie z továrne) predstavuje systém, ktorý sa pripojí priamo na CAN zbernicu poľnohospodárskeho stroja a s použitím GPS dát riadi stroj automaticky presne po požadovanej dráhe tvaru priamky, krivky, centrálneho pivota alebo ich kombinací.

Výhody: jednoduchosť a počet komponentov, prenosné riešenie.
Možné monitory: Trimble XNC 1050, anténou a navigačným kontrolerom NAV-900 v jednom.