Augmenta

Optický skener porastu Augmenta predstavuje cestu pre ziskovú udrateľnosť vašej farmy.

Prostredníctvom skenera porastu Augmenta dodávate jednotlivým rastlinám presne také množstvo aplikačnej dávky, ktoré potrebujú. Variabilný prístup k vašim poliam prináša úsporu aplikačného prostriedku (hnojiva, regulátora, desikantu), teda zvýšenie zisku. Urobte z vášho postrekovača a rozmetadla priemyselných hnojív chytrý stroj.

Kľúčové vlastnosti stroja

Kamery v rozlíšení 4k

Snímkovanie aktuálneho stavu

On-line snímkovanie zisťuje aktuálne potreby porastu, nie tie pred týždňom. Kombinácia kamier s vysokým rozlíšením 4k a snímanie v 5 vlnových dĺžkach zaisťuje veľmi presné informácie. Súčasťou prístroja je aj zhotovovanie fotografií porastu pri nameraní odľahlých hodnôt. Táto funkcia umožňuje agronómovi pohľad na dané miesto pozemku a vyhodnotenie anomálie.
Mobilná aplikácia v kabíne

Jednoduché ovládanie

Spolu so skenerom obdržíte aj tablet pre bezdrôtovú obsluhu zariadenia. Veľmi prívetivé rozhranie umožňuje rýchlo a intuitívne nastaviť základné parametre pracovnej operácie, ktorú si zvolíte. Patrí sem typ plodiny, typ aplikovanej látky, maximálna a minimálna dávka. Mobilná aplikácia je v českom jazyku. Namerané dáta je možné kombinovať s predpisovou mapou a tým regulovať aplikované množstvo produktu.
Jednoduchá inštalácia

Vhodný na každý stroj

Súčasťou balíka je lišta na uchytenie optického skenera s variabilnými držiakmi na inštaláciu na kabínu stoja. Okrem potrebnej kabeláže balíček taktiež obsahuje aj tablet na obsluhu zariadenia. Šírka záberu snímaného porastu je až 40 metrov a systém je schopný ovládať až 128 sekcií aplikačného stroja.
Webový portál

Automatická evidencia

Súčasťou služby Augmenta je aj webový portál v českom jazyku, ktorý slúži na evidenciu aplikácie. Rovnako tu nájdete nameranú variabilitu pozemku a mapu aplikácie. Ďalej portál ponúka zobrazenie automaticky urobených fotografií porastu a výkonnostné dáta súpravy. Medzi zaujímavé čísla patrí aj veľkosť úspory aplikovaného produktu. Do webového portálu je možné nahrávať predpisové mapy, ktoré sa ďalej môžu kombinovať s optickým skenerom porastu.
Podpora výrobcu

Neustála inovácia

Optický skener Augmenta netreba nijako kalibrovať, všetko sa deje automaticky. Výrobca neustále zdokonaľuje zariadenie a pridáva podporu ďalších plodín. V súčasnej dobe ich ponúka na výber viac ako 30 druhov.

Výsledok správnej práce

Znížená spotreba chemikálií

Úspora hnojiva, regulátorov a dezikantov znižuje vstupné náklady na vypestovanie plodiny. Dávka aplikovaného produktu sa zníži iba tam, kde je neúmerne veľká k aktuálnemu stavu porastu. S nižšou dávkou tiež nedochádza k nadmernej aplikácii a s tým spojenou kontamináciou životného prostredia.

Zvýšený výnos

Pristupovanie k pozemku ako k heterogénnemu celku pozitívne ovplyvňuje výnos zberanej plodiny. Doprajte každej jednotlivej rastline množstvo dusíka, ktoré potrebuje a kedy to potrebuje. Efektívnejšie rozmiestnenie aplikovaného produktu má väčší vplyv na zisk ako samotná úspora.

Ochrana životného prostredia

Aplikácia iba takého množstva produktu, ktoré rastlina dokáže využiť, zabraňuje splavovaniu a kontaminácii vodných zdrojov. Znížením chemickej záťaže na pôdu dochádza k podpore biologickej aktivity a udržateľnosti.