Efektívna prevádzka našich strojov je zásadná pre nás aj pre zákazníkov

Spokojný zákazník a používateľ našej techniky je pre nás na prvom mieste. Nákupom stroja od AGRI CS nezískavate iba spoľahlivú techniku, ale aj profesionálne zázemie.
Spokojný zákazník a používateľ našej techniky je pre nás na prvom mieste. Nákupom stroja od AGRI CS Slovakia nezískavate iba spoľahlivú techniku, ale aj profesionálne zázemie. Každoročne investujeme do vývoja a vymýšľame nové služby, aby sme dokázali maximalizovať úžitok spojený s ponúkanou technikou. V balíčku popredajných služieb máme od roku 2015 aj službu CUSTOMER CARE, ktorú poskytujeme našim zákazníkom zadarmo.
S progresívnym vývojom poľnohospodárskej techniky a súvisiacich systémov precízneho poľnohospodárstva je dôležité dbať na čo najefektívnejšiu prácu a komfort našich zákazníkov. Z tohto dôvodu vznikla v roku 2015 služba s názvom Customer Care. Jedná sa o bezplatnú službu, ktorá je poskytovaná pre všetkých našich zákazníkov k novo odovzdaným strojom. Customer Care sa vzťahuje na traktory značky Case IH a STEYR od modelového radu Luxxum/Multi až po najsilnejší traktor Quadtrac. Ďalej potom na kombajny Case IH a celé portfólio navigačných systémov, vrátane nového skenera porastu Augmenta. Cieľom služby je zaškolenie obsluhy a odovzdanie praktických skúseností.
V rámci služby Customer Care pomáhame obsluhám strojov napríklad s nastavením ovládania stroja, navigačnými systémami, systémami úvraťových manažmentov, AFS Connect, s mapovaním pozemkov, využívaním aplikácií a ďalšími technológiami. Výsledkom je čo najefektívnejšie využívanie poľnohospodárskej techniky a systémov, čo zákazníkom prináša úspory po stránke časovej, nákladovej a agronomickej. Reakcie zákazníkov sú veľmi pozitívne, hlavne vďaka tomu, že často objavia novú funkciu svojho stroja, ktorú predtým nepoznali, alebo si neboli istí, ako ju správne využiť.

Ako prebieha služba Customer Care?

Autorizovaný díler odovzdá nový traktor zákazníkovi a spolu s mechanikom si prejdú základné ovládanie traktora. Spravidla po týždni (záleží na potrebe zákazníka), kedy sa zákazník s traktorom zoznámi, je poskytnutá služba Customer Care. Tím Atech sa dohovorí so zákazníkom na termíne a dorazí priamo k nemu. My sme sa boli pozrieť na zaškolenie obsluhy pri traktore Magnum 380 CVX v podniku Poľnohospodárska výroba Nouza. Traktor dodal autorizovaný díler AGRI CS, a.s., Uniagra CZ. V Dolnej Pene kolegyňa Jana Kubátová z technickej podpory Atech všetko postupne so zákazníkom prešla, pomohla nastaviť úvraťový manažment a navigáciu. Zákazník si všetko rovno vyskúšal. Zaškolenie trvalo približne 3 hodiny, vždy záleží na náročnosti systémov a techniky a zdatnosti obsluhy.
Zaškolením služba Customer Care ale nekončí. Zákazníci môžu aj naďalej využívať ich výhody, napríklad v prípade príchodu nového zamestnanca do podniku, alebo ak prídu na ďalšie nejasnosti. Tím Customer Care funguje aj ako podpora po telefóne. V prípade potreby sa zákazník môže na technickú podporu obrátiť a v mnohých prípadoch je možné nejasnosti vyriešiť aj po telefóne. Navyše v období, keď je na poliach relatívny pokoj, organizuje technické oddelenie školenia a rôzne semináre, ktoré sa môžu konať priamo u zákazníka na farme alebo na autorizovanom stredisku. V rámci týchto školení sa najčastejšie zaškoľujú práve noví zamestnanci.