EKO PD Rakovo-Lehotka

... v traktorovej technike majú jasného favorita

V traktorovej technike majú jasného favorita

 

Poľnohospodárske družstvo Rakovo-Lehotka nachádzajúce sa v Martinskom okrese medzi obcami Rakovo a Valentová, možno charakterizovať nielen ako rodinnú, ale taktiež úspešne fungujúcu bio farmu. Alexander Velitš tu s rodinou a zamestnancami družstva hospodári na niečo viac než päťsto hektároch poľnohospodárskej pôdy. Venujú sa chovu hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných pre vlastnú potrebu a okrem dodávky mlieka do regionálnej mliekarne, časť mlieka spracovávajú do podoby mliečnych ekologických potravín, ktoré predávajú priamo z farmy. Základom mechanizačného vybavenia družstva sú traktory Case IH od našej spoločnosti, s ktorou už dlhé roky spolupracujú pri obnove strojového parku.
 


Ekologicky už od začiatku

 

Základy Ekologického Poľnohospodárskeho družstva Rakovo-Lehotka, položil na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia, otec Alexandra Velitša, ktorý ako súkromne hospodáriaci roľník začínal na vyvlastnenom hospodárskom dvore, ktorý im bol v minulom režime zoštátnený. Nadviazal tak na históriu zemianskeho pôvodu ich rodiny, ktorá má dokonca aj vlastný erb. Najmladšími pokračovateľmi rodinnej tradície, ktorí sa už aktívne podieľajú na chode družstva, je syn Alexandra Velitša, ktorý sa venuje výrobným činnostiam, dcéra zase administratíve. Ekologického systému hospodárenia sa na farme Lehotka venujú od roku 2000.

75472782_2885502324807983_6760274877476765696_n.jpg

„Myšlienka robiť poľnohospodársku prvovýrobu v ekológii tu bola takmer od začiatkov. Už môj otec, ktorý s rodinným farmárčením začal, bol veľkým odporcom chémie v poľnohospodárstve. Tejto myšlienky sa držíme aj dnes, pričom za ten čas sme nepoužili ani gram chémie. Všetko sa snažíme robiť formou osevných postupov, vrátane správnej technológie obrábania pôdy. Živiny sú dodávané prostredníctvom maštaľného hnoja, ktorý produkuje živočíšna výroba a samozrejme dôležité je, aby si pôda oddýchla, v našom prípade vďaka pestovaniu krmovín na ornej pôde. Lucerna, prípadne lucerno-tráva sa strieda s obilninami, čím sa dokáže pôda obohatiť o dusík a udržiavať správna štruktúra pôdy. Ako už bolo spomenuté krmoviny a obilniny, to sú hlavné plodiny, ktoré pestujeme. Krmoviny pre vlastnú živočíšnu základňu, obilniny sú určené na predaj, v našom prípade do zahraničia, Nemecka. Čo sa týka živočíšnej výroby, hlavným produktom je mlieko. Chováme okolo 160 dojníc, k tomu v príslušnom počte aj mladý dobytok,“ hovorí Alexander Velitš a pokračuje „Rastlinná produkcia prebieha na 550 ha, čo je z nášho pohľadu akousi spodnou hranicou, pokiaľ vezmem do úvahy veľkosť živočíšnej výroby z ohľadom na ekologický chov. Pôdy sú rozdielne aj s ohľadom na nadmorskú výšku, od ľahších až po ťažké, celkom vo viac než v desiatich katastroch v okolí. Do tristo hektárov sa nachádza v okolí farmy, ostatné pozemky sú vzdialené aj viac ako desať kilometrov.  Na ornej pôde pestujeme lucernu, prípadne lucerno-trávne miešanky, taktiež ozimné miešanky s hrachom, prípadne s vikou zberané v mliečnej zrelosti a lisujeme ich do balíkov. Z obilnín je to pšenica (špaldová aj klasická), triticale, raž, to je čo sa týka ozimín, z jarín pestujeme ovos (nahý).“

165773112_4216608981697304_3392056818883369232_n.jpg

S našou firmou začal Alexander Velitš spolupracovať už pred viac než desiatimi rokmi. Osvedčila sa nielen technika, ale aj rýchla reakcia na servisné požiadavky, keďže jedna z pobočiek firmy sídli iba zopár kilometrov od strediska družstva, v Sučanoch. „Pri žiadnom stroji nemožno tvrdiť, že je bezporuchový, všetko čo sa používa sa skôr či neskôr pokazí a potom nastupuje servis. Značka Case IH nás už od začiatku oslovila a sme jej verní dodnes. Samozrejme poruchám sme sa nevyhli ani  my, avšak vždy sa problém podarilo odstrániť a my sme mohli pracovať ďalej. Okrem iného môžem povedať, že vzťahy sú obojstranne veľmi korektné, čo je taktiež veľmi dôležité.“ 

 


Prvým Case-om bol model MXU

 

Poľnohospodárske družstvo Rakovo-Lehotka začínalo, čo sa mechanizácie týka, podobne ako mnohé iné podniky v časoch po revolúcii, v tej dobe s najrozšírenejšími traktormi Zetor. „K prvej významnej obnove strojového vybavenia družstva sme pristúpili v rokoch 2007 až 2013, v priebehu obdobia výziev, ktoré sme aj využili. Úplne prvým traktorom značky Case IH na našom dvore bol model MXU 135 (predchodca modelu Maxxum), ktorý slúži dodnes v rámci nosného programu lisovania balíkov. Po pozitívnych skúsenostiach s týmto traktorom môžem povedať, že sa jedná o ideálny traktor pre malého farmára, ktorý dokáže spraviť ako ľahšiu, tak aj ťažšiu robotu vrátane orby, avšak svoje miesto si nájde aj na stredne veľkých podnikoch.

120192809_3695551507136390_8767227833603798276_n-(1).jpg

K najmenším traktorom na našom podniku patrí Case IH JX 1100 U, čo je malý traktor (predchodca modelu Farmall) určený na zásobovacie práce, drobnú dopravu, prípadne na agregáciu s menšou kosou alebo zhrňovačom, či riadkovačom. Teda je prakticky využiteľný na všetky menej náročné práce. Model CXV 195 je čo sa týka veku ďalším roky používaným a osvedčeným modelom,“ konštatuje A. Velitš a pokračuje. „Pred štyrmi rokmi pribudol veľký Magnum 340, lakovaný v špeciálnej striebornej edícii vyrobený pri príležitosti 25 výročia modelu Magnum. Tento traktor by som zároveň označil ako nosný traktor družstva, ktorý využívame na ťažké práce, vrátane orby a prípravy pôdy. Vďaka nemu stíhame všetky práce v agrotechnických termínoch, ktoré čo sa týka ekologického hospodárenia ešte o niečo náročnejšie na počet operácií na pôde.

120998410_3740201559338051_1060939804727284540_n.jpg

K ďalším modelom na dvore patrí traktor Case IH Puma 240, pre ktorý sme sa rozhodli hlavne z toho dôvodu, pretože je dostatočne veľký a výkonný pre agregáciu s desaťmetrovou žacou kombináciou, keďže  je vybavený predným trojbodovým závesom s vývodovým hriadeľom a hydraulikou. Táto pracovná kombinácia, traktor Puma 240 s krídlovou žacou kombináciou a vpredu nesenou kosou je na nezaplatenie, keďže jeden chlap dokáže za hodinu skosiť desať hektárov lucerny. Okrem toho je univerzálne využiteľný, ráno ide kosiť a poobede ide napríklad zvážať balíky.

164505555_4216608965030639_6868922179348399400_n.jpg


V roku 2018 sme si zaobstarali Optum-a, kedy pomyselnú dieru medzi modelom Magnum a menšími traktormi vyplnil model Optum 300 CVX. Vďaka jeho plynulej prevodovke, výkonu 300 konských síl, a množstvu ďalšej výbavy, vhodne zapadol do nášho strojového parku a stal sa ďalším nosným traktorom. Skvele sa hodí či už na prepravu, alebo ťažké práce na poli. 

60823962_2533532913338261_21410708323303424_n.jpg

Najnovším zástupcom značky CASE IH na farme je Rowtrac 380 CVX. Ide o spojenie dvoch svetov – šetrnejšie a ťahovo výkonnejšieho pásového riešenia s menévrovateľnosťou tradičného kolesového riešenia. Pásový podvozok prispieva svojimi vlastnosťami ku kladnému hospodáreniu s pôdou a kolesová predná náprava sa pri otáčaní na úvrati chová šetrne bez negatívneho hrnutia pôdy na úvrati.

242662688_4773197292705134_834612939666207025_n-(1).jpg

Či už sa bavíme o ktoromkoľvek traktore Case IH, ktorý využívame, v ich prospech hovorí výkonnosť, rýchlosť pri preprave, pohodlie obsluhy.“