Urobte správny krok alebo prečo ísť cestou Strip-tillu

Nie ste si istý, čo si máte presne predstaviť pod pojmom Strip-till? Alebo stále nie ste presvedčený o výhodách pásového spracovania pôdy? Poďme sa pozrieť na to, prečo je to taká horúca téma.

#prinášameriešenie

Prečo bola vytvorená táto stránka? Pretože v spoločnosti AGRI CS sme presvedčení, že poľnohospodári, veľké spoločnosti a súkromné osoby - skrátka všetci, ktorým záleží na efektívnosti, ale aj na udržateľnosti a budúcnosti poľnohospodárstva - dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujú partnera, na ktorého sa môžu obrátiť s akoukoľvek požiadavkou. Poľnohospodárstvo nevnímame len ako predaj strojov. Naopak, chceme využiť príležitosti dneška a byť pravou rukou poľnohospodárov. Ponúkame komplexné služby v oblasti predaja strojov, agrotechniky, poradenstva alebo financovania. Za spoločnosťou AGRI CS stojí tím, ktorý sa nebojí čeliť moderným výzvam v poľnohospodárstve.
 
Kolísavé klimatické podmienky, obmedzenie chemickej ochrany plodín, rozširovanie oblastí ohrozených eróziou alebo ubúdanie pracovnej sily sú niektoré z najčastejších problémov, ktorým poľnohospodári čelia a o ktorých s nimi čoraz častejšie diskutujeme. Riešite podobné problémy a hľadáte odbornú pomoc alebo radu, ktorá prinesie výsledky? Starostlivosti o pôdu sa venujeme už viac ako 15 rokov a ponúkame inovatívne technológie, poradenstvo a odborné semináre. V tomto článku sa budeme venovať technológii Strip-till. Pozrieme sa na to, čo to vlastne technológia Strip-till je a prečo ju používame, ale zameriame sa aj na reálne výsledky z českých polí vrátane videoreportáže.

Čo je Strip-till?

Strip-till je technológia, ktorá zabezpečuje založenie plodín s maximálnym rešpektom a starostlivosťou o pôdu v jednom prejazde, čo prináša úsporu vlahy a ďalšie výhody. Strip-till spracováva pôdu len v osevných pásoch. Ide o neinvazívne podmietanie pôdneho profilu, pri ktorom sa zároveň ukladá osivo. Pôda sa tak narúša len minimálne. Namiesto bežnej orby, následnej prípravy a sejby, pri ktorej sa celá plocha poľa obrába v niekoľkých prejazdoch, stačí jeden prejazd.

Okrem toho legislatíva stanovuje maximálnu šírku pásu 30 cm pri zachovaní minimálne 60 % neobrobenej časti povrchu pôdy. Technológia pásového obrábania pôdy je v súlade s predpismi o ochrane pôdy DZES 5. Treba si však uvedomiť, že tento spôsob zakladania porastov sa nepoužíva len kvôli legislatívnym predpisom, ale predovšetkým pre jeho agronomické výhody.
Video Čo je Strip-till?

 

Prečo prejsť na Strip-till?

Úspora viac ako 60 EUR/ha a 60 min/ha

Jedným prejazdom

Náklady na vstupy sa môžu znížiť až o polovicu v porovnaní s existujúcimi systémami v porovnaní s konvenčnou technológiou spracovania pôdy a o tretinu v porovnaní s tzv. minimalizáciou. Zároveň sa práce na poli môžu ukončiť v krátkom čase, aby sa využilo dobré počasie. Naši poľnohospodári potvrdzujú zníženie prvotných nákladov na založenie porastu, kde počítajú najmä s úsporou spotreby pohonných hmôt. Je to spôsobené integráciou viacerých pracovných operácií do jedného prejazdu po poli. Druhotné náklady sú oveľa komplexnejšie. Vďaka zdravej štruktúre pôdy medzi ktoré patria nižšie náklady v nasledujúcich obdobiach zpracovanie pôdy, nižšie opotrebovanie traktora, nižšie nároky na výživu rastlín, nižšie náklady na pesticídy a v neposlednom rade aktívne využívanie tejto technológie znižuje množstvo potrebnej ľudskej práce o desiatky minút na hektár.
Legislatívne opatrenia

Ochrana životného prostredia

Technológia Strip-till chráni pôdu pred účinkami vodnej a veternej erózie. Technológia Strip-till okrem iného zaručuje zníženie počtu prejazdov po poli. To vedie k zníženiu možnosti tvorby zhutnených vrstiev v pôdnom profile, ako aj k zníženiu množstva emisií vznikajúcich pri spaľovaní nafty v spaľovacích motoroch. V kombinácii so zónovým obrábaním pôdy táto technológia prináša nižšie emisie z pôdy. Medzi kľúčové patria krátkodobé emisie CO2. Vďaka organizácii plodín tak, aby boli "vetrané", poľnohospodári zaznamenávajú menšie používanie fungicídov.
Zvýšený objem organickej hmoty

Pôdoochranný systém

Jedným z najdôležitejších prínosov odstránenia orby pôdy a celoplošnej kultivácie je zachovanie a podpora mikrobiálnej aktivity a hubového života v pôde. Pôdne huby sú dôležitým aspektom pôdnych ekosystémov, pretože pomáhajú viazať živiny v pôdnom profile. Nanešťastie sú však ľahko narušiteľné a mechanickým spracovaním sa premiestňujú, otáčajú a poškodzujú. Podobne je potrebné zohľadniť aj dážďovky, ktoré sú pre pôdu veľmi prospešné, pretože vytvárajú vertikálne šachty na zadržiavanie vody a rast koreňov. Pri systéme ochrany pôdy, ktorý spočíva vo finalizácii a sejbe v jednom prejazde, poskytuje Strip-till poľnohospodárom významný prínos v podobe zvýšenia podielu veľmi cennej organickej hmoty v pôde.

 
Stabilný výnos

Rýchly rozvoj koreňov a využívanie živín

Technológia pásového spracovanie pôdy vytvára ideálne prostredie pre základné fyziologické potreby plodín. Založené porasty dosahujú nielen vynikajúce výsledky v kvalite a úrode, ale vďaka rýchlemu rozvoju koreňov a efektívnejšiemu využívaniu živín stabilizujú výkonnosť farmy v suchých obdobiach. Organizácia porastu do pásov má tiež pozitívny vplyv na úrodu. V porovnaní s riadkovou sejbou pásové zpracovanie znižuje konkurenciu medzi jednotlivými rastlinami, čo sa pozitívne odráža nielen v počte zŕn v klase, ale aj v HTS.
Zabránenie vodnej a veternej erózii

Pozberové zvyšky

V tejto súvislosti by sme nemali zabúdať ani na elimináciu odnášania úrodnej pôdy, ktoré môže spôsobiť vodná alebo veterná erózia. Technológia pásového spracovania pôdy si dokáže poradiť s oboma prípadmi, a to z dvoch dôvodov. Prvým je, že pozberové zvyšky tvoria bariéru proti unášaniu vrchných častíc pôdy (erózii), a druhým dôvodom je, že v neupravenom pôdnom profile zostávajú vertikálne šachty po koreňoch predplodín, medziplodín alebo po pohybe dážďoviek, kadiaľ môže presakovať voda. Pozberové zvyšky tiež zabraňujú nadmernému zahrievaniu pôdneho profilu.
Zvládanie stresu

Unikátne prostredie pre plodinu

Najväčším stresom pre rastliny je nedostatok vlahy alebo nadbytok zrážok. Úspora vlahy pomocou technológie Strip-till pri zakladaní novej plodiny je najlepšou investíciou na ďalšiu sezónu. Vertikálne zpracovanienie pôdy v zónach, kde následne rastú korene rastlín, podporuje jedinečné prostredie pre plodiny. Intenzívny rast a objem koreňového systému napríklad pri ozimných plodinách je rozhodujúci pre prezimovanie a následný jarný štart. Takto založená plodina sa dokáže veľmi dobre vyrovnať s jarným suchom. Podobne pôdny profil dobre znáša prívalové dažde počas vegetačného obdobia.

Ako sa darí tohtoročným plodinám pestovaným metódou Strip-till?

Vo štvrtok 9. mája sme sa vydali s pánom Ing. Zbyňkom Gazdíkom, ktorý má na starosti presné poľnohospodárstvo v spoločnosti RenoTechnologie, a. s., a agronómom Lukášom Kupcom na inventarizáciu aktuálneho stavu porastov zasiatych technológiou Strip-till v spoločnosti RenoFarmy, a.s., konkrétne na stredisko v Troubkách. Spoločnosť RenoFarmy a. s. je členom Spolku pre regeneratívne poľnohospodárstvo. Ide o českú skupinu, ktorá obhospodaruje niekoľko poľnohospodárskych podnikov na Morave a v Sliezsku, hospodáriacich na 10 000 ha. Chovajú 1 850 dojníc holštajnského plemena a prevádzkujú 4 bioplynové stanice. V RenoTechnologiích sa zaoberajú najmä výskumom a aplikáciou inovatívnych moderných poľnohospodárskych postupov, zberom údajov z terénu, mapovaním a modernými technológiami, ako sú autopilotné drony a iné.

Hlavným cieľom spoločnosti je efektívne a šestrné poľnohospodárstvo k pôde. Z tohto dôvodu sa začalo s pásovým spracováním pôdy. Snažia sa o jej skutočnú udržateľnosť a ochranu. Chcú sa starať o pôdu, mať ju pokrytú plodinami, ktoré podporujú pôdny mikrobióm a dynamiku celého pôdneho života a život samotných plodín. Okrem toho však vidia v technológii Strip-Till aj množstvo ďalších výhod, ktoré si môžete vypočuť v našej reportáži.
 

 

RenoFarma Troubky, a. s.

Pšenica ozimná LG Moschus | Nadmorská výška 200 m.n.m. | Výsevok 125 kg | Priemerný úhrn zrážok 450 m.n.m.
29. 9. 2023

Plodina bola založená na kukuričnom strnisku na siláž. Výsev sa uskutočnil 29. septembra 2023 s výsevkom 2,5 MKZ.
29. 10. 2023

Na fotografii je zobrazená plodina mesiac po zasiatí - 29. októbra 2023. Plodina rástla rovnomerne aj na udupaných svahoch poľa v dôsledku odstránenia siláže. V jesennom období nebola vykonávaná žiadna chemická ochrana porastu.
16. 3. 2024

Vďaka miernej zime sa porast rozrástol, a tak vznikol porast, pri ktorom sme vynechali regeneračné hnojenie. Rastlinné zvyšky kukurice boli takmer rozložené.
26. 4. 2024

Rast: 26. apríla je v čase vývoja vlajkových listov. Hospodárenie s vodou v pôde v porastoch Strip-till bolo počas jari krásne viditeľné, pôda si v suchších týždňoch udržiavala vlhkosť, zatiaľ čo v daždivých týždňoch dochádzalo k rýchlemu prenikaniu vody do pôdy a na poli sa netvorili kaluže. Pravá fotografia tej istej plodiny v ten istý deň. Len pohľad na celé pole, pričom na okraji poľa je vidieť takmer polovičnú výsevnú rýchlosť, ktorá sa v tejto oblasti nevyskytuje.

 
13. 6. 2024

Pšenica odkvitla a celková úroda vyzerá veľmi dobre. Tým, že sme ju zasiali do dvoch riadkov, sme dosiahli pekný efekt okraja, ale zároveň porasty nie sú preplnené a ich zdravotný stav je oveľa lepší ako pri konvenčnom spôsobe. Po zbere úrody a zozbieraní údajov všetko vyhodnotíme a budeme mať jasné čísla. Nejde však len o čísla úrody a prípadné zisky, ale aj o rešpektovanie pôdy a udržateľné hospodárenie.

Invertarizácia súčasných porastov iných spoločností

„Hospodaríme na 172 ha a pestujeme repku, pšenicu a jačmeň. Videli sme inzerát na Strip-till a chceli sme kúpiť nejakú sečku s touto technológiou. Hlavným dôvodom obstarania bola úspora nafty, osiva a úspora času vďaka zredukovaniu počtu prejazdov na poli. Založené porasty vyzerajú veľmi dobre, rozdiel oproti konvenčnej technológii určite je. Najviac ho vnímame v úspore nákladov nafty. Seje sa menšia dávka osiva, rastlina má väčší priestor, a vďaka tomu je repka viac rozvetvená. Na 55 ha repky sme si spočítali úspory: obmedzenie prejazdov, nafty, počtu strojov a opotrebiteľných dielov. Predtým sme museli podryť, pripraviť a zasiať a teraz to robíme jedným prejazdom. Nákladové úspory sme spočítali na cca 10 000 EUR, takže 180 EUR/ha.“
Louny (SUMO DTS)
„Hospodárim na 360 ha, z toho 300 ha ornej pôdy. Pestujem potravinársku pšenicu, repku olejku, mak, jačmeň ozimý ako predplodinu pre repku, jarný jačmeň, ovos a kŕmne plodiny ako ďatelina a TTP. Doposiaľ sme všetko orali, no v posledných 3-4 rokoch už orbu obmedzujeme a sústreďujeme sa na minimalizáciu počtu prejazdov a spracovania pôdy. Technológiou Strip-till sa vydávame kvôli hneď niekoľkým dôvodom, predovšetkým kvôli zníženiu erózie. Na konci augusta v letných obdobiach tu bývajú často prívalové dažde. Keď sa pole spracuje celoplošne, tak je poznať, že je tam vodná erózia. Po použití Tria nebola vidieť vôbec žiadnu eróziu, aj keď prišiel prívalák. Čo sa týka samotného porastu, čo som videl na jeseň, tak plusom je určite rýchlejšie vzchádzanie, a to minimálne o 4-5 dní, možno aj o týždeň skôr. Hlavne na jeseň bolo v porastoch vidieť markantný rozdiel. Uvidíme, čo nám povie kombajn ohľadom výnosov. Strip-till je pomerne veľká investícia, ale zatiaľ sa mi to veľmi páči.“
Českobudějovicko (SUMO Trio)
„Sme akciová spoločnosť a máme niekoľko stredísk, celkovo hospodárime cca na 5 500 ha. Konkrétne tu pestujeme ozimný jačmeň, pšenicu, repku, kukuricu plus sa do toho miešajú jarné plodiny. Potom robíme mastný dobytok, máme pastvy a lúky. Aktuálne porovnávame na rovnakom poli konvenčnú technológiu a Strip-till. Urobili sme podmietku, potom rovno do toho siali 35 cm (3 kg výsevok, takže 350 000 jedincov/ha), predplodina bola jačmeň. Na pohľad je po Strip-tille repka lepšia a zaujímavejšia. Uvidíme v lete aké budú výnosy, to je pre nás rozhodujúce. Ďalším prínosom je utuženosť pôdy, tá je úplne iná. Veľká výhoda je určite jeden prejazd, je to iba jeden zásah do pôdy, pretože pripravíme aj zaseje naraz. Čo sa týka nafty ušetríme 25 l/ha 35 l/ha 8 l/ha (43 ha). Záleží samozrejme na agregácii, ale obráz vám to dá.“
Příbram (SUMO Trio)

Výsledky technológie Strip-till

 

Mělnicko (ČR)   |    Pšenica ozimná, RGT Depot    |    Nadmorská výška 163 m. n. m.   |    Výsevok 170 kg/ha   |  Priemerný úhrn zrážok 300 mm  

Uspora-melnik-banner-sk.jpg

8. 10. 2021

Zakladanie porostov na strnisku predplodiny. Pred výsevom sa vykonala herbicídna a burinová kontrola. Po zasiatí zostali rastlinné zvyšky na povrchu v medziradí.

15. 11. 2021

Počas prvej inventarizácie porastu bol pozorovaný rýchly nástup pestovaných rastlín. V porovnaní s konvenčnou technológiou miestneho poľnohospodára, pri ktorej sa vykonávala kultivácia, porasty po technológii stip-till vykazovali väčšiu výšku porastu. Vedľajším prínosom sejby do strniska bola úspora pôdnej vlahy, ktorú rastliny v technológii stip-till následne využili na svoj rast.

11. 2. 2022

Pozberové zvyšky medzi pásmi zasiatych plodín vytvorili prirodzený ochranný mulč, ktorý zabraňuje nadmernému odparovaniu vlhkosti a zahrievaniu povrchu. Pozberové zvyšky tiež chránia pred vysychaním, vetrom a pôdnou eróziou.

19. 4. 2022

Podrezaním výsevných pásov sa plocha zbavila zhutnených vrstiev. Pôda v oblasti koreňového systému rastlín je voľná a poskytuje optimálne podmienky pre jeho rozvoj.

25. 5. 2022

Teplé májové počasie a dobre vyvinutý koreňový systém umožnili masívny nárast biomasy. Jednotlivé medzery medzi pásmi rastlín plne využívajú listy, ktoré dostávajú zvýšené množstvo slnečného svetla, čo znamená zvýšenie procesov fotosyntézy. Rastliny sú v stave metania.
 

4. 7. 2022

V tejto oblasti krajiny s menším množstvom zrážok je úroda ozimnej pšenice v pokročilejšom štádiu zrelosti ako v iných oblastiach. To je jeden z dôvodov výberu odrody ozimnej pšenice RGT Depot, ktorá je prispôsobená suchým podmienkam. Výška úrody a jej zrelosť sú na celom pozemku rovnomerné. Termín zberu odhaduje agronóm na 14 dní.

21. 7. 2022

Počas zberu ozimnej pšenice sme merali úrodu zrna: porovnávali sme pásové obrábanie s konvenčne založenými porastmi. Obidva porasty dosahovali identické výnosy. Rozdiely sú však v náročnosti založenia porastov. Pri mechanizátore sme vypočítali rozdiely v úspore času: 59 minút/ha a v úspore nákladov 1382 Kč/ha. Porovnanie skutočne vykonaných pracovných operácií poľnohospodárom: diskové podmietače, radličkový kyprič, desikácia a sejba, s časťou pozemku, na ktorej boli vykonané len pracovné operácie: desikácia a sejba pásovou technológiou Strip-till. Finančný výpočet zahŕňal: spotrebu paliva, mzdy zamestnancov, odpisy traktorov a opotrebované časti strojov.

Kedy sa teda vydať na cestu Strip-tillu?

Všetko závisí od konkrétnych podmienok na farme a od vašej vízie a budúcnosti, ktorú chcete so svojím poľnohospodárstvom dosiahnuť. Ako doteraz hospodárite na svojej pôde? Aké plodiny pestujete alebo chcete pestovať v budúcnosti? S akými prírodnými podmienkami sa stretávate? Vo všeobecnosti platí, že ak sa chce poľnohospodár odkloniť od spracovania pôdy a priblížiť sa skutočným potrebám plodín a usilovať sa o regeneratívne poľnohospodárstvo, priamy prechod na technológiu no-till býva veľkým skokom a môže viesť k neželanému poklesu výnosov plodín. V tomto prípade je oveľa lepším riešením metóda Strip-till, ktorá so sebou prináša nespočetné množstvo výhod, ktoré sme opísali. A nie je to len o výbere správneho sejacieho stroja. Dôležitým aspektom dosiahnutia úspechu je aj zmena myslenia a prispôsobenie sa technológii. Dúfame, že sme vám poskytli viac informácií o výhodách technológie Strip-till a teraz je jasné, aká významná je ich budúcnosť popri technológii No-till. Ak vás čokoľvek zaujíma, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktný formulár

Máte záujem dozvedieť sa viac o technológii pásového spracovanae pôdy? Chceli by ste vidieť pole, ktoré bolo osiate technológiou Strip-till? Alebo by ste chceli poradiť priamo na vašej farme a vyskúšať si túto technológiu, aby ste videli skutočné výsledky? Potom nás neváhajte kontaktovať s akýmikoľvek otázkami! Radi vám pomôžeme. Stačí vyplniť formulár a my sa vám ihneď ozveme.

 


Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.