Technológia dvojfázového zberu opäť ožíva

Slávnostné predstavenie prvého stroja svojho druhu v strednej Európe.
Každému z nás sú dobre známe konvenčné technológie zberu plodín. Či už sa jedná o zber obilnín obilným kombajnom, zber silážnej kukurice samohybnou rezačkou, zber zemiakov zemiakovým kombajnom, či krmovín za pomoci žacieho stroja, táto operácia prináša poľnohospodárom ... Na tomto mieste si však môžeme položiť otázku: „Čo, ak by sme zo svojich plodín dokázali získať ešte väčšie výnosy? Je to vôbec možné ovplyvniť pri samotnom zbere?“

Na začiatku minulého mesiaca sme mali možnosť zúčastniť sa v sídle spoločnosti AGRI CS v Hustopečiach oficiálneho predstavenia MacDon Windrower – stroja, ktorý je určený na dvojfázový zber plodín. Jedná sa o prvý stroj svojho druhu v strednej Európe, s ktorým má spoločnosť AGRI CS do budúcna ambiciózne plány. V priebehu podujatia predstavili zástupcovia spoločnosti účastníkom technológiu dvojfázového zberu a jej výhody, ktoré spočívajú predovšetkým v kvalitnejšom výslednom produkte a v šetrnejšom zbere, odlišnom manažmente nákladov ako aj znížení používania pesticídov. Záujemcovia mali možnosť si zblízka pozrieť aj samotný MacDon Windrower.

Čo vlastne ten dvojfázový zber plodín je?
Dvojfázový zber plodín, ako už názov napovedá, spočíva v dvoch krokoch. Prvým krokom je porezanie a uloženie zberanej plodiny na riadok, za ktorým nasleduje krok druhý, a síce zber plodiny z riadku, napríklad za pomoci samohybnej silážnej rezačky so zberacím adaptérom. Pripomeňme si však, že dvojfázový zber nie je ničím novým. Pamätníci si isto spomínajú na stroje značky Fortschritt, modelového radu E 301, ktoré boli rovnako určené na dvojfázový zber plodín. Postupom času sa však z polí vytratili, čo bolo spôsobené najmä ich (na dnešnú dobu) nízkou výkonnosťou a ukončením značky Fortschritt.

S novou legislatívou a postupnou elimináciou používania desikantov sa stále viac vynárajú problémy pri zbere repky a dalších plodin. Desikácia je dnes v oblasti výroby potravín a krmív stále viac a viac obmedzovaná. Práve tu sa ukazuje ako jedna z alternatív zber repky v dvoch fázach, napríklad so strojom MacDon Windrower, ktorý si v našom jazyku môžeme nazvať ako riadkovač.
Princíp práce Windrower-a spočíva v odseknutí plodiny a v jej následnom nariadkovaní. V momente, keď dôjde k jej odrezaniu od koreňového systému, začína proces sušenia plodiny, a práve takto dokážeme istým spôsobom nahradiť desikáciu plodín.
„Pri dvojfázovom zbere je však dôležité správne načasovanie jednotlivých pracovných operácií.  Takéto pracovné operácie sa momentálne najviac využívajú pri zbere tráv na semeno, kedy je kosenie vykonávané pomocou diskových žacích strojov. Nevýhodou tohto spôsobu je však menšia šetrnosť k plodinám a väčšie straty. Limitom tejto technológie je aj kapacita z hľadiska výkonnosti a priechodnosti stroja a menšia pojazdová rýchlosť,“ uviedol Ing. R. Nedoma, produktový manažér spoločnosti AGRI CS pre zberovú techniku a pokračuje: Aby sme mohli využiť plný potenciál tejto technológie aj v našich podmienkach, zástupcovia spoločnosti chceli pre československých poľnohospodárov získať o tejto technológii čo najviac informácií. Vydali sa teda do oblastí, kde sa využíva táto technológia najviac, do Francúzska a Dánska.

Kedy zberať touto technológiou a aké sú jej prínosy?
Výstup z pracovnej cesty, prezentovaný na podujatí Ing. R. Nedomom bol nasledovný: „Porast repky je vhodné so strojom skosiť a uložiť na riadok vtedy, ak otvoríte vrchný šešuľu rastliny (repky), a polovica zrniečok v ňom bude čierna. Prípadne je tu aj druhá možnosť: Ak otvoríte šešuľu zo spodnej časti rastliny repky, stačí, ak v ňom nájdete jedno zrniečko čierne a môžete porast zožať.“
Farmári, ktorých na svojej pracovnej ceste zástupcovia spoločnosti AGRI CS navštívili, využívali stroje MacDon Windrower pri produkcii osív cukrovej repy, pestovaní tráv na osivo, či dvojfázovom zbere vo forme služieb. Podnebné podmienky boli pritom v týchto lokalitách podľa Ing. R. Nedomu veľmi podobné tým našim – nadmorská výška 200-300 m a ročný úhrn zrážok 600-800 mm.
„Ako jeden z najväčších strašiakov sa môže pri dvojfázovom zbere plodín javiť voda, a teda dážď. Z toho nám vyplývala otázka, čo sa stane, ak nám po pokosení Windrowerom MacDon do riadku naprší? Všetci navštívení farmári nám potvrdili, že sa dažďu vôbec netreba obávať,“ konštatuje produktový manažér spoločnosti AGRI CS. Po nariadkovaní repky sa totiž porast uloží na menšiu jednotku plochy, čím naň naprší menší objem vody. Zároveň je biomasa uložená vo výške na strnisku a tak dochádza k odtekaniu vody smerom nadol a zároveň k prúdeniu vzduchu, čo umožňuje dosušenie plodín.

Benefitom dvojfázového zberu plodín by mali byť podľa R. Nedomu väčšie výnosy, ktoré je možné dosiahnuť vďaka zberu plodín v ideálnom čase, kedy sú rovnomerne dozreté. Na to nadväzuje i ďalšia výhoda, ktorou je menšie zaťaženie mláťacieho ústrojenstva obilného kombajnu, ktorý je samozrejme potrebné pri tejto technológii taktiež použiť pri následnom zbere plodiny z riadku (v prípade dvojfázového zberu plodín ako repka, obilniny a pod.). Pri rovnomernom sušení plodín na riadku rátajú zástupcovia spoločnosti Agri CS aj so znížením nákladov na dosúšanie v sušiarňach.

Aké plodiny zberať dvojfázovo?
Dvojfázovo je možné zberať samozrejme krmoviny (ďatelina, lucerna, hrach, raž, GPSky). Výhodou pri zbere so strojom MacDon Windrower na rozdiel od konvenčných žacích strojov má byť hladší rez a rýchlejšia obnova porastov. Pri použití pásovej lišty je navyše možné dosiahnuť väčšiu čistotu krmovín, ktorá sa premietne do dojivosti kráv. Podľa skúseností farmárov je navyše spotreba PHM pri tejto operácii nižšia, ako pri zbere za pomoci agregácie traktora a žacieho stroja a navyše je možné spojiť dve operácie do jednej, čím sa zvýši aj produktivita práce. Nevynechávame ani trávy na semeno, ako mätonoh, kostravu, či reznačku laločnatú. Ďatelina purpurová je húževnatá biomasa, ktorá dlho dozrieva. V prípade, ak bude suchá, jej zrno sa bude vytierať lepšie, maximalizuje sa zisk a zväčší sa výnos.

Asi najväčší prínos môže mať v našich podmienkach táto technológia pri zbere repky. Tú možno nasekať takmer kedykoľvek (ovplyvnený je len čas, kedy musí ostať pokosená repka na riadku),zatiaľ čo pri priamom zbere musíme trafiť ten správny čas, kedy porast zozbierať. Netreba zabúdať ani na to, že menšia náchylnosť na zrážky znamená nižšie straty pri zbere. Navyše, ak je repka zrelá a fúka silný vietor, dochádza k predzberovým stratám , čo sa pri pokosení a dozrievaní na riadku nedeje. A na záver, pri repke vieme týmto spôsobom docieliť rovnomerné dozrievanie porastu, ktoré bez už niektorých zakázaných desikantov docielime len ťažko.
Zberať dvojfázovo však môžeme napríklad aj ozimný jačmeň, ktorý môžeme zožať dvojfázovo skôr a zasiať ešte v rovnaký rok sóju (takto to robia vo Francúzsku). To isté u ostatných OBILNÍN Stroj nájde navyše využitie aj pri zbere hrachu, facélie, konope, či pestreca mariánskeho.

MacDon M1170 NT5 Windrower
Základná verzia stroja, s označením MacDon M1170 je určená pre trhy mimo EÚ. Problémom tejto verzie je u nás transport, pretože kanadský výrobca v zámorí nie je obmedzovaný maximálnou prepravnou šírkou. Preto prišiel výrobca s európskou verziou MacDon M1170 NT5, kde NT značí Narrow Transport, a teda nastaviteľným rozchodom kolies. Pri práci na poli je to vpredu 440 cm a 383 cm vzadu a pri preprave je možné rozchod kolies stroja zmenšiť na 347 cm vpredu a 316 cm vzadu.

Po výstupe na plošinu sa dostávate do kabína stroja, ktorá je pohodlná a priestranná. Jej stĺpiky sú umiestnené mimo zorný uhol obsluhy, čo zabezpečuje dokonalý výhľad pri práci. Vo vnútri kabíny je celá časť so sedadlom, volantom a ovládacími prvkami otočná o 180°, a to z dôvodu lepšej ovládateľnosti pri preprave. To je možné docieliť za pomoci pod volantom umiestnenej páky, ktorá aktivuje otáčanie stanicou obsluhy prostredníctvom točenia volantu. Toto riešenie je použité kvôli bezpečnejšej preprave (pri jazde po cestných komunikáciách sú vpredu umiestnené menšie kolesá tak, ako to poznáme pri traktoroch). So zmenou polohy „pracovnej stanice“ dôjde samozrejme aj ku zmene zmyslu pojazdu, takže nie je potrebné premýšľať o tom, ako stroj riadiť. Všetko ostáva rovnaké. „So strojom môžeme agregovať rôzne adaptéry, ako napríklad rotačný diskový žací stroj, pásovú žaciu lištu, či napríklad žaciu lištu so závitovkovým dopravníkom. Nie je raritou, že sa so strojom agreguje napríklad i pásový zhrňovač a v budúcnosti so strojom bude možné zrejme agregovať aj iné náradie, aby došlo k jeho maximálnemu využitiu,“ konštatuje Ing. R. Nedoma.
Spotreba Windroweru MacDon M1170 NT5 by sa mala pohybovať medzi 3 – 5 l/ha, pri pracovnej rýchlosti 8 – 15 km/h. Samozrejmosťou bude podľa zástupcu spoločnosti aj homologizácia, kedy súčasťou dodávky zákazníkom, ktorí si stroj pre sezónu 2023 objednajú, bude aj dodanie potrebnej dokumentácie pre prevádzku na pozemných komunikáciách.

Ekonomika prevádzky pri zbere repky
Spoločnosť Agri CS poskytla aj informácie o ekonomike dvojfázového zberu priamo z Francúzska: pri porovnaní zberu úrody repky na priamo a dvojfázovo na rovnakom poli bol rozdiel v celkovom výnose 300 kg/ha - priamy zber 3,7 t/ha, dvojfázovo 4,0 t/ha. Pri cene repky 848 EUR/t to znamená zisky vyšší o 282 EUR/ha.
Cena desikácie: 12,1 EUR/ha, cena lepenia: 16,1 EUR/ha (náklady na chémiu bez aplikácie). K tomu je potrebné prirátať aj spotrebu paliva postrekovača 1 l/ha ako aj spotrebu dopravy čistej vody 1 l/ha. Spotreba Windrower-u pritom činí 4 l/ha. Výpočet bol vykonaný s rovnakými prevádzkovými nákladmi na hektár (amortizácia). Cena nafty 1,21 EUR/l. Celkový finančný rozdiel pri takomto výpočte činí 296,56 EUR/ha v prospech dvojfázového zberu s tým, že zástupcova spoločnosti pri výpočte uvažovali o vykonaní pracovných operácii s použitím vlastných strojov. Ak by sa tieto zásahy vykonávali prostredníctvom služieb, rozdiel by bol ešte markantnejší.

O tom, či sa táto technológia uchytí aj v našich podmienkach, rozhodnú samotní poľnohospodári už v nadchádzajúcich rokoch. I keď sa jedná o pomerne veľkú investíciu, jej prínos je nespochybniteľný a bude sa ďalej zvyšovať neustálym sprísňovaním legislatívy.
 

Oficiálne predstavenie prvého MacDon Windroweru v Českej republike a na Slovensku