Novinka: Pluh TYROK 400 VS

Testovali sme novinku od značky Amazone

Nový polonesený pluh TYROK

 
 
Po prevzatí programu od firmy Vogel Noot a predstavení pluhu Hektor v roku 2017 predstavila spoločnosť Amazone nový polonesený pluh Tyrok. Ten je k dispozícii v 7-9 radličkovom prevedení,voliteľné hydraulické istenie a nastavenia prvej radlice.

Tyrok-8Schar_Fendt_d0_kw_DJI_0213_d1_210819-(1).jpg


Prútové radlice vytvorili pri teste správny orbový profil. Pluhy Tyrok z maďarského závodu Amazone majú 7 alebo 8 radlíc s možnosťou rozšírenia (7 + 1, 8 + 1). Označenie 400 znamená povolený maximálny výkon traktora. Označenie V znamená typ 7 + 0 alebo 7+ 1, S potom hydraulické istenie.

Testovný bol pluh 7 + 1 s hydraulickým istením. Veža pluhu má 2 varianty uloženia podľa výkonu traktora. Pre posilnenie ťažnosti slúžia tri nádobky s dusíkom, štvrtá je pre odpruženie podvozku. Ak je pluh vybavený ramenom s valcom, je potrebné celkom päť hydraulických okruhov, pokiaľ nie je, stačia štyri, a to pre otáčanie, nastavenie prvej radlice, šírky záberu a podvozok.

Nastavenie záberu mechanicky je riešené pomocou 4 stupňov od 35 cm do 55 cm, hydraulicky plynulo od 33 do 55 cm. Voliteľné je aj hydraulické nastavenie prvej radlice. Tak môže obsluha nastaviť pluh z kabíny pri skúške, zmenu môže vykonať aj počas práce. Hĺbku možno nastaviť vymedzením na hydraulických piestoch alebo čisto hydraulickým riešením na zdvihu podvozku, ktoré je možno riešiť aj za jazdy.

Tyrok-8Schar_Fendt_d0_kw_P4191389_d1_210819.jpg

Testovaný pluh bol vybavený prútovými orebnými telesami STU 40. Týmito radlicami môžu byť vybavené aj menšie pluhy. Skúška prebehla na ťažších pôdach, ako je pre tieto radlice odporúčané, ale aj tak bol obrazec zoraného záberu pekný. Nápadná je predná časť odhŕňačky (Speed ​​Blade), ktorý zvyšuje odolnosť proti opotrebovaniu. Alternatívou k slamovým zahrnovačkám (vo výbave) sú predradličky. Otáčanie na úvrati a nájazd do brázdy sa vodiči darilo po krátkom nacvičení. Posilovač trakcie prenáša pri 180 baroch až 1,2 t na traktor. Pri zdvihu sa posilňovač odľahčí, aby sa zabránilo predpätiu. Istenie pluhu proti vyjdeniu drží takmer až po 2 tony.

Tyrok-8Schar_Fendt_d0_kw_Q4190393_d1_210819.jpg