Vietor na vašej strane

Systém pre automatickú kompenzáciu vplyvu vetra
Na mnohých miestach na svete neustále fúka vietor, čo predstavuje veľkú výzvu na udržanie rovnomerného rozmetávania hnojiva. Systém Amazone WindControl pracuje tak, že vplyv vetra na rozmetávanie je trvalo monitorovaný a automaticky kompenzovaný. WindControl je možné použiť pre nesené rozmetadlá ZA-TS a ťahané rozmetadlá ZG-TS nezávisle na monitorovacom systéme rozmetadla ArgusTwin.

 

KONFLIKT S VETROM PRI MINERÁLNOM HNOJENÍ


Vietor môže mať rôznu intenzitu, fúkať z rôznych smerov alebo fúkať konštantnou rýchlosťou v jednej chvíli či v poryvoch. Výsledkom je, že účinok vetra na rozmetací obrazec nikdy nezostane rovnaký. Rýchlosť vetra a smer vetra sa líšia v každom koľajovom riadku. Pri rozmetávaní hnojív je vietor parametrom, ktorý používateľ nemôže priamo ovplyvniť, ale musí ho mať vždy na pamäti.
 
Rozmetadlá minerálnych hnojív sú spravidla používané v hlavnom vegetačnom období, a to na jar. V tomto ročnom období je pravdepodobnosť, že budete musieť pracovať vo veterných podmienkach, obzvlášť vysoká. Protivietor alebo zadný vietor preťahujú alebo stláčajú rozmetací obrazec. Ani v jednom prípade nie je ovplyvnená bočná distribúcia, takže vzdialenosť rozhadzovania a tým aj účinná pracovná šírka zostávajú nezmenené. Oproti tomu bočný vietor výrazne mení bočné rozhodenie. Rozmetací obrazec je na jednej strane stlačený a na druhej natiahnutý, čo vedie k asymetrickej distribúcii hnojiva. Úlohou WindControlu je teda trvalo sledovať rozmetací obrazec a upravovať nastavenie rozmetadla tak, aby bol opäť dosiahnutý symetrický rozmetací obrazec.

ZA-TS4200_Claas_d0_kw_P5201718_GO.jpg


 

Bezvetrie „jednoduchým stlačením tlačidla“ rozšíri aplikačný priestor

 
Vysokofrekvenčný senzor vetra, namontovaný na rozmetadle, zaznamenáva ako rýchlosť vetra, tak aj jeho smer a prenáša tieto informácie do pracovného počítača. Spracováva dáta spolu s rýchlosťou stroja a prepočítava nové nastavenia pre zavádzací systém hnojiva a pre otáčky rozmetacieho kotúča, ktoré sa následne automaticky prenastavia.

V prípade bočného vetra sa zvýšia otáčky na strane proti smeru vetru a zavádzací systém sa natočí smerom von. Súčasne sa znížia otáčky na strane odvrátenej od vetra a zavádzací systém sa natočí smerom dovnútra. To automaticky pôsobí proti účinku vetra a zaisťuje presnú distribúciu. Okrem toho má použitie systému WindControl prednosť v lepšom využití času práce, pretože nie je nutné zastavovať kvôli úpravám alebo čakať na utíšenie vetra.

Ohne_WindControl_d1_210922_GO.jpg Mit_WindControl_d1_210922_GO.jpg

 

Vietor stále pod kontrolou

 
Okrem všetkých dôležitých parametrov na rozmetanie hnojiva má obsluha v pracovnej ponuke vždy prehľad o aktuálnom stave vetra, ako je jeho smer, sila a poryvy. Farby semaforu slúžia ako signalizácia pre obsluhu, aby mala prehľad, do akej miery je WindControl stále schopný kompenzovať účinok vetra. Systém tiež vydá varovnú správu v prípadoch, keď je vietor príliš silný alebo ak sa nárazy menia príliš často.

Pri aktivácii rozmetacích kotúčov sa automaticky vysunie stožiar držiaci snímač vetra WindControl. Toto čidlo pritom vyčnieva nad kabínu traktora, aby nemeralo turbulencie generované traktorom. Keď sú rozmetacie kotúče vypnuté, senzor vetra sa zasunie do chránenej polohy medzi traktorom a rozmetadlom. Senzor je možné ovládať aj manuálne.

ZA-TS4200_WindControl_Deutz_d0_kw_P6305322_GO.jpg

 

Perfektné výsledky za každých okolností

 
Spoločnosť Amazone ponúka okrem snímača vetra WindControl aj systém monitorovania rozmetacieho obrazca ArgusTwin, a to pre rozmetadlá ZA-TS a ZG-TS. ArgusTwin umožňuje nepretržité sledovanie rozmetávania pravého i ľavého rozmetacieho kotúča pomocou 14 radarových senzorov. Pokiaľ sa vyskytnú nejaké odchýlky, priečna distrubúcia sa automaticky optimalizuje prostredníctvom elektrického zavádzacieho systému. To je možné vykonať individuálne pre každú stranu, čím je zaistená optimálna bočná distribúcia. ArgusTwin zaisťuje konštantné rozmetanie aj pri rozmetávaní na svahoch, pri použití nehomogénnych materiálov alebo pri zmenách v rozmetávaní.