MacDon Windrower

Návrat k technológii dvojfázovej úrody s MacDon Windrower

 

Samojazdné riadkovače sa v rámci dvojfázového zberu v SR v minulosti už používali, postupne od nich bolo ustúpené, pretože na trh prichádzali výkonnejšie žacie stroje, ktoré umožňovali účinnejšie upravovať pokos lucerny a ďateliny. V súčasnej dobe sa však pod vplyvom legislatívnych a klimatických zmien mnoho poľnohospodárov k technológii dvojfázového zberu vracia. Niektorí z nich boli zvyknutí pred zberom porastov vykonávať ich dezikáciu, ktorá napomáha urýchliť dozrievanie niektorých plodín, zvýšiť obsah sušiny v krmovine alebo slúži ako prostriedok obrany pred šírením infekčných listových chorôb. Desikácia je dnes už v mnohých krajinách v oblasti výroby potravín a krmív zakázaná. Často sa tak žnú plodiny v nevhodnej rastovej fáze a nedostatočnej kvality, a dochádza preto k vyšším stratám zrna a vyššiemu opotrebovaniu kombajnu.

MacDon Windrower vám pomôže rozšíriť vaše obdobie zberu a poskytne vám viac možností, ako riziko okolitých vplyvov zvládnuť. MacDon zdokonaľuje koncepciu riadkovača už 70 rokov a medzi jeho hlavné ciele patrí rýchlejší zber, plne organický zber bez použitia chémie, kratšia sezóna, alternatíva k prirodzenému sušeniu alebo dezikácii a lepšie dozrievanie plodín.

Prečo začať premýšľať o dvojfázovom zbere s MacDon Windrower?

Základné výhody MacDon Windrower

Správne načasovanie bez chémie

Odstranění chemických aplikací

Riadkovaním plodín sa spustí prirodzený proces vysychania, predzberové chemické aplikácie sú eliminované. Vzhľadom na to, že poľnohospodári čelia zvýšenému spotrebiteľskému a regulačnému tlaku na aplikáciu chémie, najmä okolo predzberového použitia glyfosátu a reglon, predstavuje Windrower možnosť správneho načasovania zberu bez použitia chémie.
Umiestnenie plodiny na riadok

Správne načasovanie zberu úrody

Odseknutie plodiny a umiestnenie na riadok vedie k rýchlejšiemu vysychaniu v porovnaní s čakaním po aplikácii glyfosátu pred zberom a nadobudnutie účinnosti aplikovanej chemickej látky. S riadkovaním (umiestnením plodiny na riadok) môžete začať skôr ako s priamym zberom a môžete si tak lepšie naplánovať zber.
VIACÚČELOVÉ POUŽITIE STROJA

Niekoľko rôznych adaptérov

MacDon Windrower je možné použiť pri rôznych zberových operáciách vďaka niekoľkým rôznym adaptérom. Jedná sa o využitie ako pri zbere krmovín, tak plodín na zrno či semeno. V ponuke nájdete tri základné adaptéry: pásovú lištu, rotačný žací stroj a lištu so závitovkovým dopravníkom. Pásové lišty MacDon D1 sú zameniteľné medzi riadkovačom Windrower a kombajnom. Je možné inštalovať pásový zhrňovač krmovín, do budúcna potom napríklad aj obracač krmovín alebo plečku.
MOŽNOST DVOJITÉHO RIADKU

Zachovanie výkonu kombajnu

U odrôd a plodín s nízkym výnosom alebo v sezóne s nízkym výnosom môžete pri riadkovači premiestniť pásové dopravníky v adaptéri a umiestniť dva riadky na stranu vedľa seba. Tým sa efektívne zdvojnásobí množstvo úrody pre kombajn, udržíte výkonnosť kombajnu a maximalizujete svoju produktivitu.

ZAISTITE SI ROVNOMERNÉ DOZRIEVANIE ÚRODY

Umiestnenie plodiny na riadok môže vyriešiť problém s nerovnomerným dozrievaním, napríklad kvôli kopcovitému terénu, nerovnomerným pôdnym podmienkam, klíme, nerovnomernému výsevu alebo klíčeniu plodiny. Plodiny umiestnené na riadok naďalej dozrievajú a rozdiely medzi nimi sa porovnajú. Zoschnutím plodiny dôjde k rovnomernej redukcii na správny obsah vlhkosti. Tento proces pomáha zlepšiť kvalitu zrna a môže dokonca eliminovať požiadavku na sušenie obilia po zbere. Riadkovanie v správny čas znižuje množstvo strát v porovnaní s priamym zberom, kde spodná časť plodiny často vôbec nedozreje.

MINIMALIZUJTE STRATY ÚRODY SPÔSOBENÉ POČASÍM A ŠKODCAMI

Poškodenie vetrom alebo krúpami môže spôsobiť v poslednej fáze dozrievania straty na úrode, ktoré sú vyššie, pretože stojaca plodina je viac náchylná na poškodenie a zrno prepadne až na zem. Tým, že je plodina umiestnená na riadok, chráni väčšinu úrody v posledných dňoch až do zrelosti, je možné tak minimalizovať straty. Zrno v horných vrstvách riadku môže byť poškodené, ale zostane v riadku, neprepadne na zem a nevznikajú straty.

Pre oblasti, ktoré bojujú so škodcami, je jednou z najlepších možností včasný zber. Riešením je pokosiť úrodu pred tým, než ju škodcovia stihnú príliš poškodiť. Včasným riadkovaním plodiny môžete zabrániť poškodeniu úrody a znížiť svoje straty.

MAXIMALIZUJTE PRODUKTIVITU KOMBAJNU

Pre každý kombajn je ideálne žať plodinu suchú a v správnej zrelosti. Stroj tak môže dosiahnuť maximálnu produktivitu. Suchá hmota zníži odpor kombajnu, zvýši jej priechodnosť a výkonnosť. Takto suchý materiál sa tiež lepšie separuje a čistí. Straty za kombajnom sú minimálne, zvyšuje sa kvalita zrna v zásobníku a samotný kombajn má tiež ideálnu spotrebu paliva. Nie vždy nám ale príroda takéto podmienky pripraví. Odpoveďou na nevhodné klimatické podmienky je práve dvojfázový zber.

Windrowery radu M1 sú vysoko výkonné stroje určené na použitie pri výrobe sena a krmovín. Vyznačujú sa schopnosťou efektívne kosiť, upravovať a zhŕňať plodiny na jeden prejazd.

Medzi kľúčové vlastnosti strojov MacDon Windrower patrí:

Široký záber kosenia
Vďaka záberu od 3,9 do 13,5 m pokryje veľkú plochu pôdy na jeden prejazd.
Pokročilá technológia kosenia
Zaisťuje čistý a rovnomerný rez a znižuje straty plodín.
Vysoko výkonný motor
Poskytujú výkon a krútiaci moment potrebný na zvládnutie náročných poľných podmienok.
Odolná konštrukcia
Materiály a komponenty sú navrhnuté tak, aby vydržali nároky kladené na produkciu sena a krmovín.
Jednoduché a efektívne ovládanie
Užívateľsky prívetivé ovládacie prvky, ako je automatické nastavenie šírky záberu a hydraulické zdvíhanie zhrňovača.
Systém riadenia Dual Direction®
Umožňuje prejsť z režimu pojazdu po poli na pojazd po ceste počas sekúnd a ísť rýchlosťou až 45 km/h.
Reverzný ventilátor
Zaisťuje konštantné prúdenie čistého vzduchu a chladenie motora a hydrauliky pre ich efektívny chod.
Nočné osvetlenie 360˚
Zaisťuje 8 vysoko výkonných LED pracovných reflektorov.

Predstavenie prvého MacDon Windrower v CZ/SK

Nechajte nám váš kontakt, ozveme sa vám.


Vaše osobné údaje budú spracované podľa pravidiel o ochrane osobných údajov.