Kontakty

Sídlo našej spoločnosti je v Nitre a prostredníctvom štyroch predajných a servisných stredísk plníme želania našich zákazníkov.
 

Sídlo spoločnosti

icon icon

Adresa

icon icon

E-mail

Zobraziť e-mail
agricsrPlcatagrics.sk
icon icon

Otváracia doba

Po - Pia: 7:00 - 15:30
icon icon

Telefón

Zobraziť telefón
+421 37 692 68 33

Vedenie spoločnosti

Ing. Václav Madl
Riaditeľ spoločnosti
Zobraziť e-mail
madlrPlcatagrics.cz
Zobraziť telefón
+420 724 762 666

Obchodné oddelenie

Mária Staněková
Asistentka predaja
Zobraziť e-mail
stanekovarPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 37 692 68 33
Ing. Juraj Varga
Produkt manager pre závesnú a dopravnú techniku
Zobraziť e-mail
juraj.vargarPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 918 687 673
Ing. Erik Lukács
Technik, závesná a dopravná technika
Zobraziť e-mail
erik.lukacsrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 908 960 611
Miroslav Gerec
Vedúci popredajnej starostlivosti
Zobraziť telefón
+421 905 960 603
Ing. Michal Mikuláš
Obchodný zástupca, Nitriansky región
Zobraziť telefón
+421 915 842 347
Ing. Marek Forgáč
Obchodný zástupca
Zobraziť e-mail
marek.forgacrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 908 960 613
Patrik Jánoš
Obchodný zástupca
Zobraziť e-mail
patrik.janosrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 923 282
Róbert Babej
Obchodný zástupca
Zobraziť e-mail
robert.babejrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 905 960 086
Peter Trajčík
Obchodný zástupca pre stavebnú mechanizáciu
Zobraziť e-mail
peter.trajcikrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 691 042
Ing. Mário Ďuriančik
Obchodný zástupca pre stavebnú mechanizáciu
Zobraziť e-mail
duriancikrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 691 068

Marketingové oddelenie

Ing. Zuzana Vargová
Marketingový špecialista
Zobraziť telefón
+421 904 972 195

Ekonomické oddelenie

Emília Horňáková
Mzdový účtovník - personalista
Zobraziť telefón
+421 911 063 298
Ing. Tatiana Deglovičová
Hlavný účtovník
Zobraziť telefón
+421 915 842 350

Afinance - financovanie a poistenie

Ing. Tomáš Kupec
Finančný špecialista
Zobraziť telefón
+421 915 842 346

Stredisko Nitra

Ing. Juraj Varga
Produkt manager pre závesnú a dopravnú techniku
Zobraziť e-mail
juraj.vargarPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 918 687 673
Ing. Michal Snovák
Vedúci servisu
Zobraziť e-mail
michal.snovakrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 903 877 286
Ing. Marián Kulich
Prijímací technik
Zobraziť e-mail
marian.kulichrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+ 421 37 692 68 37
Oľga Slaténiová
Referentka servisu
Zobraziť telefón
+ 421 37 692 68 31
Ing. Michal Mikuláš
Obchodný zástupca - Nitriansky región
Zobraziť telefón
+421 915 842 347
Peter Trajčík
Obchodný zástupca pre stavebnú mechanizáciu
Zobraziť e-mail
peter.trajcikrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 691 042
Ing. Mário Ďuriančik
Obchodný zástupca pre stavebnú mechanizáciu
Zobraziť e-mail
duriancikrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 691 068
Anton Rapant
Technik náhradných dielov
Zobraziť e-mail
anton.rapantrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 905 960 609

Stredisko Sučany

Ing. Marek Forgáč
Obchodný zástupca
Zobraziť e-mail
marek.forgacrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 908 960 613
Miroslav Gerec
Vedúci servisu
Zobraziť telefón
+421 905 960 603
Peter Trajčík
Obchodný zástupca pre stavebnú mechanizáciu
Zobraziť e-mail
peter.trajcikrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 691 042
Ivan Čierny
Prijímací technik
Zobraziť e-mail
ivan.ciernyrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 533 097
Ing. Mário Ďuriančik
Obchodný zástupca pre stavebnú mechanizáciu
Zobraziť e-mail
duriancikrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 691 068
Ján Hudák
Technik ND
Zobraziť e-mail
jan.hudakrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 915 754 398
Danica Čipkalová
Referentka servisu
Zobraziť telefón
+421 914 209 916

Stredisko Prešov

Róbert Babej
Obchodný zástupca
Zobraziť e-mail
robert.babejrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 905 960 086
Peter Andrek
Prijímací technik
Zobraziť e-mail
peter.andrekrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 914 209 928
Peter Trajčík
Obchodný zástupca pre stavebnú mechanizáciu
Zobraziť e-mail
peter.trajcikrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 691 042
Anna Girgošková
Referentka servisu
Zobraziť e-mail
girgoskovarPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 522 229
Ing. Mário Ďuriančik
Obchodný zástupca pre stavebnú mechanizáciu
Zobraziť e-mail
duriancikrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 691 068

Stredisko Trnava

Patrik Jánoš
Obchodný zástupca
Zobraziť e-mail
patrik.janosrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 923 282
Peter Trajčík
Obchodný zástupca pre stavebnú mechanizáciu
Zobraziť e-mail
peter.trajcikrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 691 042
Marek Vaško
Vedúci servisu
Zobraziť e-mail
marek.vaskorPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 691 013
Ing Mário Ďuriančik
Obchodný zástupca pre stavebnú mechanizáciu
Zobraziť e-mail
duriancikrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 910 691 068
Ing. Ivan Roháček
Technik náhradných dielov
Zobraziť e-mail
ivan.rohacekrPlcatagrics.sk
Zobraziť telefón
+421 905 608 732