AGRI CS autorizovaným dovozcom SKY Agriculture

Posúvame svoje služby českým a slovenským poľnohospodárom o úroveň vyššie. AGRI CS sa stáva partnerom a autorizovaným dovozcom agrotechnológií SKY Agriculture.

MÁME JASNÝ CIEĽ: LEADER V OBLASTI AGROTECHNOLÓGIÍ

Zákazníkom prinášame nielen stroje, ale snažíme sa tiež riešiť ich potreby a výzvy súvisiace s agropodnikaním. S touto myšlienkou volíme aj vhodnú poľnohospodársku techniku ​​a agrotechnológie, ktoré zákazníkovi pomáhajú! V tomto roku je nám cťou urobiť ďalší významný krok k naplneniu tohto cieľa a predstaviť rozšírenie nášho portfólia o prestížneho výrobcu strojov nielen na spracovanie pôdy a siatie, ale aj veľkého priekopníka „farmárenia budúcnosti“, firmu SKY Agriculture. 

VISUEL_AIGLE_VISION_web.jpg
V posledných rokoch sú nielen v regióne strednej Európy, viac ako kedykoľvek predtým, stále intenzívnejšie prejavy klimatických zmien. Poľnohospodársku prvovýrobu však ovplyvňuje množstvo ďalších vstupov. Úspešný poľnohospodár by dnes mal byť dobrým ekonómom, skúseným agronómom, mal by ovládať legislatívu, dotácie, rozumieť stále silnejúcej rezistencii burín, pôdnej štruktúre a musí chtiac nechtiac reagovať na výkyvy počasia. Na poľnohospodárov je toho skutočne veľa.
Aj preto tím spolupracovníkov AGRI CS už viac ako 14 rokov aktívne pomáha poľnohospodárom a dodáva stroje a technológie šetriace vlahu, preukázateľne znižujúce prevádzkové náklady i nároky na ľudskú prácu. A nielen, že dokážeme šetriť vlahu, ale naše porasty lepšie zvládajú stresy a patria k najlepším v regiónoch. Doteraz sme sa v Českej republike zameriavali takmer výhradne na technológie zakladania porastov repky olejnej, obilnín a napríklad strukovín metódou STRIP-TILL. Dodávateľom pre STRIP-TILL je skúsený anglický výrobca SUMO a my veríme, že dodávame v tomto segmente na naše trhy to najlepšie. Na Slovensku sme sa v posledných rokoch skôr venovali konvenčnému spôsobu zakladania porastov a sejby.
Vnímame však neustály vývoj prostredia aj požiadavky trhu, sledujeme aj v okolitých krajinách farmy využívajúce regeneratívne poľnohospodárstvo, a preto sme usilovne pracovali na synergickom doplnení portfólia o ďalšie stroje a technológie, ktoré budú sofistikovane pracovať pre potreby poľnohospodárov, pre efektívnu výživu kultúrnych plodín, a to šikovným zakladaním porastov ako klasicky, tak najmä technológiou NO-TILL.
"Je mi potešením vám povedať, že sa naša spoločnosť AGRI CS, ktorá je súčasťou AGROTEC GROUP, posúva svoje služby českým a slovenským poľnohospodárom aj podnikom služieb o úroveň vyššie. Od 1. 1. 2024 sa AGRI CS stáva partnerom a autorizovaným dovozcom SKY – AGRICULTURE. Nová značka SKY-AGRICULTURE pojme pod jeden brand pôvodné francúzske značky SULKY, SKY a PROLOG, ktoré už niekoľko rokov patria do skupiny Burel, avšak doteraz boli na rôzne trhy dodávané odlišnými dodávateľskými kanálmi. SKY-AGRICULTURE stavia na ohromných skúsenostiach výroby poľnohospodárskych strojov už od roku 1936. Disponuje vlastným vývojovým centrom, farmou využívajúcou postupy regeneratívneho poľnohospodárstva a ohromnými investíciami do strojov a technológií, ktoré pod značkou SKY-AGRICULTURE pomáhajú poľnohospodárom tvoriť modernú budúcnosť."


Ing. Václav Madl – výkonný riaditeľ AGRI CS

 
Medzi základné oblasti, v ktorých sa budete so SKY Agriculture stretávať patrí efektívne spracovanie pôdy, siatie a múdre hnojenie. Všetky novinky v novom dizajne SKY Agriculture vám radi predstavíme na novembrovom veľtrhu Agritechnika v Hannoveri.
Synergickým spojením skúseností našich tímov, širokej distribučnej a servisnej sieti a kvality produktov veríme, že sa AGRI CS a AGROTEC GROUP stanú lídrami v dodávke moderných agrotechnológií.