Čím sa vyznačujú obľúbené cisterny Pichon?

Článok z Agroportal24h.cz - Výber vhodnej cisterny je pomerne zložitý. Zaujímavú ponuku cisterien v najrôznejšom prevedení má francúzska spoločnosť Pichon.
Modelový rad cisterien Pichon TCI uspokojí požiadavky súkromne hospodáriacich poľnohospodárov či malých i veľkých poľnohospodárskych podnikov, pretože ponúka objemy nádrží v rozsahu od 5 100 do 26 200 litrov. Najpredávanejším modelom je medzi českými a slovenskými malými až strednými poľnohospodárskymi podnikmi Pichon TCI 8100 (s objemom nádrže 8 100 litrov). Veľké poľnohospodárske podniky najčastejšie volia model Pichon TCI 18500 a Pichon TCI 20 700 s objemami nádrže 18 800 a 20 700 litrov.
Nádrž vrátane podvozku je u všetkých cisterien Pichon 100% pozinkovaná a odolná voči poškodeniu agresívnymi hnojivami. V závislosti od objemu nádrže je cisterna vyrobená z plechu s hrúbkou 5 až 8 mm, čím je zaistená jej dlhá životnosť. Na všetky modely je poskytovaná päťročná záruka na konštrukciu cisterny. Cisterny Pichon na slovenský trh dodáva spoločnosť AGRI CS Slovakia s.r.o. prostredníctvom svojich regionálnych obchodných partnerov. Pre záujemcov o vyskúšanie cisterny vo vlastných prevádzkových podmienkach sú k dispozícii predvádzacie modely.

Cisterna Pichon s integrovaným podvozkom

Model Pichon TCI 8100 spĺňa očakávania majiteľov fariem s výmerou okolo 100 hektárov, aj keď veľmi záleží aj na rozsahu živočíšnej výroby. Číselné označenie modelu naznačuje kapacitu jeho nádrže, pričom Pichon TCI je skratka pre Tanker with Chassis Integrated - cisterna s integrovaným podvozkom. Nádrž je privarená k podvozku a podľa výrobcu má cisterna vďaka tomu najnižšie ťažisko na trhu. Toto riešenie by malo zaistiť vyššiu trakciu a stabilitu vozidla pri práci na svahoch. Cisterny Pichon sú tiež skonštruované tak, aby dochádzalo ku kvalitnej a rovnomernej aplikácii hnojiva aj pri jazde z kopca.
Francúzska spoločnosť k cisternám ponúka niekoľko variantov podvozkov. Zatiaľ čo model Pichon TCI 8100 má jednonápravový podvozok s veľkými kolesami, väčší stroj Pichon TCI 10400 môže byť pre prevádzku v náročnejších prevádzkových podmienkach vybavený dvojnápravovým podvozkom s listovými pružinami, prípadne s hydraulickým odpružením. Viacnápravové podvozky môžu byť opatrené voľne natáčanými, nútene riadenými nápravami alebo zdvíhacou nápravou pre lepšiu riaditeľnosť a nižšie opotrebenie pneumatík. O rozloženie hmotnosti na všetky štyri kolesá sa stará hydraulicky odpružená oj.

Rôzne konfigurácie cisterien Pichon

Cisterny Pichon je možné plniť rôznymi spôsobmi, a to tak zhora, ako aj zboku alebo zozadu. Poklop alebo plniaci lievik je možné pritom ovládať hydraulicky. Hydraulické alebo ručné posúvače vpredu alebo vzadu je možné doplniť turboplnením. K cisternám sú k dispozícii aj tri modely sacích ramien na sanie hnoja z nádrží. O miere naplnenia nádrže informuje dobre viditeľný stavoznak. Na plnenie a aplikáciu slúži výveva s lopatkami a rotorom, ktorú Pichon ponúka v troch prevedeniach. Chladená okolitým vzduchom, s prisávaním vzduchu, alebo chladená kvapalinou.
Aplikovať hnojivo je možné mnohými spôsobmi. Cisterny Pichon umožňujú aplikáciu rozstrekom, pričom však dochádza k vysokým stratám dusíka (5 až 50%). Za účelom minimalizácie takýchto strát  preto Pichon ponúka k svojim cisternám aplikátory v najrôznejšom prevedení. Najjednoduchším riešením je použitie hadicového aplikátora, ktorý Pichon dodáva v pracovných záberoch 9 až 30 metrov. Aplikátor aplikuje hnojivo priečne a rovnomerne čo najbližšie k plodine. Pre presnejšiu aplikáciu hnojiva na pastvinách je dostupný hadicový aplikátor s bodkami, ktorý Pichon vyrába v pracovných záberoch 9 až 15 metrov. Tento aplikátor aplikuje hnojivo čo najbližšie ku koreňu a prevzdušňuje trávne porasty. Pokiaľ na farme prevažuje orná pôda, je vhodné investovať do aplikátora na priame zapravenie hnojiva. V sortimente spoločnosti Pichon je to diskový aplikátor Pichon EL64 po zapravení hnojiva do strniska. Je osadený aplikačnými a kypriacimi radmi ozubených diskov. Na hlboké spracovanie pôdy pri súčasnom hnojení až ku koreňom rastlín je určený radličkový kyprič Pichon EL61. Hnojenie trávnych porastov na lúkach a pastvinách potom zastane diskový aplikátor s hladkými diskami Pichon EL71, ktoré sú rovnobežné so smerom jazdy. Fungujú tak, že do zeminy vyrežú drážku, do ktorej je aplikované hnojivo. Cisterny Pichon sú certifikované pre „Ekologickú aplikáciu hnojív“.
Na elektrohydraulické ovládanie cisterny sa štandardne používa jednoduchý ovládací panel. Do voliteľnej výbavy patrí dotyková obrazovka, ktorá okrem iného automatizuje pracovné cykly a umožňuje automatické nastavenie aplikačnej dávky v závislosti od rýchlosti jazdy. To všetko zabezpečuje rovnomernosť hnojenia a taktiež dokumentáciu vykonaných pracovných úkonov.

Nová generácia cisterien SV

Na slovenský trh čoskoro dorazia cisterny nového modelového radu Pichon SV, ktoré ponúknu vylepšené ovládanie a novú elektronickú architektúru. Napríklad modely Pichon SV16 s tandemovým podvozkom so vzdialenosťou náprav viac ako 1,80 m majú celkovú hmotnosť 28 ton, tj o štyri tony viac ako je v tejto kategórii strojov na trhu obvyklé. Optimalizovaný bol aj spôsob plnenia a vyprázdňovania nádrže.