Návšteva výrobcu a školenia na poľný analyzátor Augmenta

Minulý týždeň sme usporiadali spoločne s výrobcom školenia novej generácie poľného analyzátora Augmenta.
VV AGRI CS sa neustále snažíme hľadať nové produkty a príležitosti, ktoré našim zákazníkom prinesú vyššiu efektivitu a riešenie problémov, ako je sucho, utuženie pôdy, nákladovosť poľnohospodárskej výroby, legislatívne opatrenia či personálne nedostatky. Preto sme v minulom roku zaradili do portfólia okrem iného novú značku Augmenta, ktorá predstavuje ďalší nástroj na znižovanie nákladov a efektívnejšiu prevádzku farmy pod hlavičkou vlastnej značky AGRI FARMING SOLUTIONS.
Prostredníctvom optického skenera porastu Augmenta dodávate jednotlivým rastlinám presne také množstvo aplikačnej dávky, ktoré potrebujú. Variabilný prístup k poliam prináša úsporu aplikačného prostriedku (hnojiva, regulátora, desikantu, fungicídu), a teda zvýšenie zisku. Zariadenie dokáže znížiť používanie chemikálií až o 40% a zvýšiť produktivitu až o 20%. S terajším trendom v obmedzovaní množstva použitých chemikálií a rastúcou obstarávacou cenou týchto produktov sa stáva dôležitejším než kedykoľvek predtým ich optimálne rozmiestnenie v rámci pozemku. Nadbytočné hnojenie rastlín, ktoré to nevyužijú, vedie k chorobám, potlačovaniu vývoja kvetu či poľahnutiu porastu.
Minulý týždeň sme usporiadali spoločne s výrobcom školenie novej generácie poľného analyzátora Augmenta a odovzdali našim predajcom a servisným technikom kľúčové informácie a skúsenosti farmárov z celého sveta. Školenie sa konalo na centrále AGRI CS v Hustopečiach, kde sa zišli zástupcovia predajnej a servisnej siete AGRI CS a našich autorizovaných dílerov z Českej republiky aj Slovenska.
Školenia sa ujal priamo majiteľ firmy Dimitri (Jim) Evangelopoulos, ktorý spoločne so svojim kolegom George-om Varvarelisom stojí za zrodom Augmenty. Obaja pochádzajú z praxe, majú vlastné farmy a zároveň vyštudované elektroinžinierstvo, a tak mohli svoje vedomosti a skúsenosti skĺbiť a vytvoriť produkt, ktorý poľnohospodárom pomôže s hospodárením. So školením pomohol aj náš kolega z technického oddelenia Atech Jaroslav Kos, ktorý sa Augmente venuje na území Českej republiky a Slovenska, a produkt manažér značky Jan Nedoma.
Školenie sme zahájili predstavením firmy a konceptu, prečo produkt Augmenta vznikol. Venovali sme sa teoretickej časti, vysvetlili si, z čoho sa Augmenta skladá, na čo sa využíva, a ako pracuje. Kľúčovou časťou však boli prínosy a ponuka riešení pre užívateľov. Vyčíslili sme si úspory a nazdieľali skúsenosti farmárov z celého sveta. Priemerná úspora nákladov na vstupy sa pohybuje na úrovni 8%, za uplynulý rok sa na základe testovania a skúseností od českých poľnohospodárov sa úspory v ČR pohybujú okolo 7 až 12% podľa rôznorodosti porastu obilia a rastlín.
Kľúčovým benefitom je okrem iného jednoduchosť použitia a ovládania. Prešli sme si presne krok po kroku inštaláciu, spustenie, ovládanie a následnú prácu s dátami. Súčasťou balenia je samotný produkt Augmenta, tablet a tzv. ISOBOX. Inštalácia trvá v závislosti od typu kabíny traktora (prípadne postrekovača, rozmetadla,…) 2 hodiny. Veľkou výhodou je aktívna vzdialená technická podpora.
Augmenta komunikuje s tabletom prostredníctvom wifi, preto nie je potrebné rozvádzať káble do kabíny. ISOBOX je krabička, ktorá prepája traktor a agregované zariadenie. V prípade potreby ponúkame aj prestavbu zo starších typov rozmetadiel bez variabilnej aplikácie. Po zapnutí sa na tablete (ktorý je v slovenskom jazyku) nastaví typ operácie, typ plodiny a max. prípustná dávka. Pre náročnejších užívateľov je možné nastaviť aj viac parametrov. Augmenta sa sama však neustále učí a kalibruje podľa aktuálnych potrieb konkrétneho pozemku. Užívateľ potom všetko prehľadne vidí na webovom portáli, vrátane informácií o type operácie, úsporách, aplikovanej dávke, type hnojiva a vidí aj automatické snímky z poľa. So získanými dátami môže ďalej pracovať a plánovať.
Augmenta využíva už aj mnoho českých poľnohospodárov, kedy sa úspory pohybujú od 7 do 12 %. Príkladom sú skúsenosti z podniku ZD Čechtice. Presná úspora na hnojivách u jednotlivých plodín bola podľa agronóma Michala Zídka 6,5 ​​% u ozimného jačmeňa, 6,8 % u pšenice a celých 9,5 % u repky.
Pokiaľ by vás zaujímali úspory priamo na vašich poliach, ponúkame možnosť vytvorenia tzv. virutálnej mapy, ktorá vznikne po prejdení a naskenovaní vášho pozemku. Na jej základe je možné ukázať, ako by mala vyzerať aplikácia hnojív, a koľko by ste používaním Augmenty ušetrili. Pokiaľ máte záujem, neváhajte kontaktovať produkt manažéra značky Jana Nedomu alebo svojho autorizovaného predajcu.